Now LivaNova

Cyberonics är nu LivaNova. Läs mer här.

Investerarrelationer

Karen King
Vice President, Investor Relations & Corporate Communications

investor.relations@livanova.com

corporate.communications@livanova.com


 

Primärkontakt/kundtjänst:

EU: +32 2 790 27 73

(Om du har erhållit ett implantat och behöver ett nytt patientinformationskort för VNS Therapy, kontakta kundtjänst.)


 

Patienter som behöver ytterligare magneter bör kontakta sin egen läkare. Patienter och vårdgivare vars patienter har erhållit implantat bör kontakta relevant läkare avseende tekniska frågor.


 

LIVANOVA PLC

Mfg by LivaNova USA
100 Cyberonics Boulevard
Houston, Texas 77058
Tel: +1.800.332.1375
Fax: +1.281.218.9332
www.LivaNova.com

LivaNova Belgium NV

Ikaroslaan 83
1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32.2.720.95.93
Fax: +32.2.720.60.53